Aktualności

20 marca nasze Karmelitańskie Muzeum odwiedziła delegacja gminy partnerskiej dla Krzeszowic z Kispest na Węgrzech. Wśród przybyłych gości był m.in. burmistrz Kispestu Peter Gajda z małżonką, koordynator kontaktów międzynarodowych Istvan Szilagyi oraz przedstawiciele samorządu mniejszości polskiej państwo Ferenc Molnar i Elżbieta Molnarne-Cieślewicz. Wizyta piątkowych gości z Węgier, przypadająca dokładnie 4 miesiące po oficjalnym otwarciu Muzeum Karmelitańskiego, była pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą.

W sobotę 15 marca odbyło się spotkanie z Metropolitą Krakowskim ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem – Patronem Szlaków Papieskich. To doroczne wydarzenie to jest niezwykle ważne dla wszystkich członków Fundacji „Szlaki Papieski”, osób z nią współpracujących oraz miłośników idei zachowania pamięci o miejscach, po których wędrował przyszły Papież. Każdego roku dzięki spotkaniu uczestnicy mogą podziękować za patronat obecnemu Metropolicie Krakowskiemu, usłyszeć od wieloletniego sekretarza Papieża Polaka serdeczne słowa zachęty do dalszej pracy nad „pilnowaniem Jego szlaków” oraz w miłej atmosferze podzielić się sukcesami i pomysłami na przyszłość.

Spotkanie rozpoczęło się na dziedzińcu Kurii przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie licznie przybyli zaśpiewali „Barkę”, a następnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża i zapalili znicze. Następnie wszyscy udali się do kaplicy Arcybiskupów Krakowskich na Mszę św. koncelebrowaną przez Kard. Stanisława Dziwisza z przybyłymi kapłanami, wśród których był również obecny nasz o. Przeor Leszek Stańczewski. Po Mszy św. wszyscy przeszli do apartamentów kurii, gdzie przy słynnym Papieskim Oknie – miejscu dialogów Ojca Świętego z młodzieżą Krakowa w czasie pielgrzymek apostolskich – odbyło się spotkanie z Kardynałem Dziwiszem, podczas której odznaczono medalem Prezes Fundacji Urszulę J. Własiuk, doceniając jej zaangażowanie w prowadzenie tak wielkiej inicjatywy, jaką jest ochrona, dokumentacja i odnawianie Szlaków Papieskich.

Czerna stanowi część tzw. Podkrakowskiego Szlaku Papieskiego, często odwiedzanego przez Karola Wojtyłę. Mamy głęboką nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przy współpracy z Fundacją „Szlaki Papieskie” uda się nam wyznaczyć szlak pieszy lub rowerowy, który będzie dodatkową religijno-turystyczną atrakcją dla pielgrzymów.

Źródło: http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kaplica-na-brzegu-na-szlaku-papieskim-
z-wizyta-u-kard-stanislawa-dziwisza-14-marca-2015r/

 

W nowym Głosie Karmelu, nr 2 (62) marzec – kwiecień 2015, ukazał się artykuł pt. „Uroczysko z Bogiem blisko”, który dotyczy historii czerneńskiego klasztoru karmelitów bosych. W „Czerną jutra” wpisuje się oczywiście nasz nowy Dom Pielgrzyma, który będzie, jak ufamy, „służył wszystkim, którzy w celach duchowych i rekreacyjnych pragną odwiedzić Czerną i jej okolice”. Serdecznie zachęcamy do lektury!

„Sam Bóg wybrał to miejsce” – reportaż

20-minutowy reportaż pt. „Sam Bóg wybrał to miejsce” o nowym Muzeum Karmelitańskim w Czernej, który został wyemitowany 9 i 10 stycznia w programie „Wiara i życie” telewizji TVP 3 Kraków. Reportaż jest dostępny na portalu YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=csPTFnFQpPA

Otwarcie Muzeum Karmelitańskiego

20 listopada 2014 roku zostało poświęcone nowe, multimedialne Muzeum Karmelitańskie w Czernej, mieszczące się w dolnej części Domu Pielgrzyma. Autorami tego muzeum są państwo Barbara i Jarosław Kłaputowie, którzy zasłynęli już z profesjonalnego przygotowania Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Na ceremonię poświęcenia oraz uroczystego przecięcia wstęgi przybyło bardzo wielu gości, w tym architekci oraz budowniczowie obiektu, różni przedstawiciele władz i służb mundurowych, którzy nieustannie wspierali i nadal wspierają budowę Domu Pielgrzyma. Nowo otwarte muzeum zawiera m.in. stylizowaną bibliotekę klasztorną, akt fundacyjny eremu w Czernej, symbolicznie przedstawione cztery pustelnie karmelitańskie, licznie zebrane przedmioty codziennego użytku dawnych mieszkańców klasztoru oraz eksponaty związane ze św. Rafałem Kalinowskim.

Uroczystej Eucharystii, która poprzedziła błogosławieństwo nowego obiektu, przewodniczył o. Albert Wach, definitor Zakonu Karmelitów Bosych. Ojciec Albert w homilii nawiązał do szacunku jakim św. Rafał Kalinowski darzył dorobek minionych pokoleń. Ten święty karmelita nawet podczas syberyjskiego zesłania czytał książki historyczne i krzewił wśród towarzyszy niedoli wartości patriotyczne. Po powrocie z zesłania, będąc wychowawcą młodego księcia Augusta Czartoryskiego, mógł podziwiać książęcą kolekcję bezcennych zabytków kultury, nie tylko polskiej, lecz także greckiej czy etruskiej. Kaznodzieja zaznaczył, że ta „pasja kolekcjonowania” udzieliła się również nam i to nowo otwarte muzeum karmelitańskie jest pewnego rodzaju wędrówką ku przeszłości, która nie pozwala nam zapomnieć o naszych korzeniach i ukierunkowuje nas na przyszłość.

W okresie zimowym Muzeum będzie otwarte w dni powszednie od 10:00 do 15:00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy!

17 kwietnia nasza Księgarnia Karmelitana rozpoczęła działalność w nowym budynku Domu Pielgrzyma w Czernej.