Aktualności

W nowym Głosie Karmelu, nr 2 (62) marzec – kwiecień 2015, ukazał się artykuł pt. „Uroczysko z Bogiem blisko”, który dotyczy historii czerneńskiego klasztoru karmelitów bosych. W „Czerną jutra” wpisuje się oczywiście nasz nowy Dom Pielgrzyma, który będzie, jak ufamy, „służył wszystkim, którzy w celach duchowych i rekreacyjnych pragną odwiedzić Czerną i jej okolice”. Serdecznie zachęcamy do lektury!

„Sam Bóg wybrał to miejsce” – reportaż

20-minutowy reportaż pt. „Sam Bóg wybrał to miejsce” o nowym Muzeum Karmelitańskim w Czernej, który został wyemitowany 9 i 10 stycznia w programie „Wiara i życie” telewizji TVP 3 Kraków. Reportaż jest dostępny na portalu YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=csPTFnFQpPA

Otwarcie Muzeum Karmelitańskiego

20 listopada 2014 roku zostało poświęcone nowe, multimedialne Muzeum Karmelitańskie w Czernej, mieszczące się w dolnej części Domu Pielgrzyma. Autorami tego muzeum są państwo Barbara i Jarosław Kłaputowie, którzy zasłynęli już z profesjonalnego przygotowania Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Na ceremonię poświęcenia oraz uroczystego przecięcia wstęgi przybyło bardzo wielu gości, w tym architekci oraz budowniczowie obiektu, różni przedstawiciele władz i służb mundurowych, którzy nieustannie wspierali i nadal wspierają budowę Domu Pielgrzyma. Nowo otwarte muzeum zawiera m.in. stylizowaną bibliotekę klasztorną, akt fundacyjny eremu w Czernej, symbolicznie przedstawione cztery pustelnie karmelitańskie, licznie zebrane przedmioty codziennego użytku dawnych mieszkańców klasztoru oraz eksponaty związane ze św. Rafałem Kalinowskim.

Uroczystej Eucharystii, która poprzedziła błogosławieństwo nowego obiektu, przewodniczył o. Albert Wach, definitor Zakonu Karmelitów Bosych. Ojciec Albert w homilii nawiązał do szacunku jakim św. Rafał Kalinowski darzył dorobek minionych pokoleń. Ten święty karmelita nawet podczas syberyjskiego zesłania czytał książki historyczne i krzewił wśród towarzyszy niedoli wartości patriotyczne. Po powrocie z zesłania, będąc wychowawcą młodego księcia Augusta Czartoryskiego, mógł podziwiać książęcą kolekcję bezcennych zabytków kultury, nie tylko polskiej, lecz także greckiej czy etruskiej. Kaznodzieja zaznaczył, że ta „pasja kolekcjonowania” udzieliła się również nam i to nowo otwarte muzeum karmelitańskie jest pewnego rodzaju wędrówką ku przeszłości, która nie pozwala nam zapomnieć o naszych korzeniach i ukierunkowuje nas na przyszłość.

W okresie zimowym Muzeum będzie otwarte w dni powszednie od 10:00 do 15:00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy!

17 kwietnia nasza Księgarnia Karmelitana rozpoczęła działalność w nowym budynku Domu Pielgrzyma w Czernej.