Dzień Modlitw za FSE

W sobotę 21 marca w naszym Sanktuarium MB Szkaplerznej i Domu Pielgrzyma w Czernej gościliśmy licznie zgromadzonych Skautów Europy działających na terenie Małopolski, którzy wraz ze swoimi rodzinami przybyli do nas na Dzień Modlitw w intencji Federacji Skautingu Europejskiego. W programie spotkania znalazły się między innymi Msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, przedstawienie poszczególnych jednostek, konferencja dla rodziców i gra terenowa. Hasłem spotkania były słowa Małej Teresy: „Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać”.

Każdego roku z okazji święta Zwiastowania Pańskiego, w okolicach 25 marca, Skauci Europy z całej Polski organizują lokalne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych i obchodzą w ten sposób swój Dzień Modlitw za całą Federację. Wybrali właśnie święto Zwiastowania, gdyż zawierzyli się Matce Bożej Zwiastowania po raz pierwszy podczas Eurojamu we Francji w 1984 w trakcie pielgrzymki do katedry Notre Dame w Paryżu.

Dom Pielgrzyma w Czernej - plan Dnia Modlitw za FSE