Metoda Osiołka

Od 17 do 19 marca 2017r. w naszym Domu Pielgrzyma będą miały miejsce rekolekcje dla małżeństw o bardzo wdzięcznym tytule „Metoda Osiołka, czyli o jedności w małżeństwie”. Weekend poprowadzi pan Mieczysław Guziewicz, wykładowca teologii biblijnej i pastoralnej. Rekolekcjom patronuje bardzo znana w środowisku krakowskim wspólnota mężczyzn www.Mezczyzni.net.

Zapisujcie się szybko, bo naprawdę ilość miejsc jest już bardzo ograniczona!

dom-pielgrzyma-w-czernej-weekend-dla-malzenstw-metoda-osiolka-17-19-03-17