Nowa wystawa misyjna

Zakon Karmelitów Bosych kojarzony jest przez niektóre osoby wyłącznie z modlitwą i medytacją. Jak się okazuje pozory mogą mylić. Wystarczy spojrzeć na początki reformy karmelitańskiej. Święty Jan od krzyża po godzinach spędzonych na kolanach, biegał boso do wiosek, by ewangelizować najbiedniejszych. Podobną zasadę wcieliła w życie św. Teresa od Jezusa. Po czterech latach „zatopienia się w modlitwie” odkryła, jak potrzebna jest troska zbawieniu dusz innych.

Kolejną atrakcją, jaką przygotowaliśmy dla odwiedzających nasz Dom Pielgrzyma w Czernej jest wystawa poświęcona misjom karmelitańskim w Burundi i Rwandzie. Kilkanaście plansz opowiadających o przybyciu oraz misji, jaką niosą ze sobą zakonnicy w środku dzikiej Afryki.

Kierując się od lewej strony poznamy kolejno:

  • historię misji karmelitańskich na kontynencie afrykańskim
  • najstarszych misjonarzy sprawujących posługę kapłańską poza krajem
  • świadectwa nawróconych na chrześcijaństwo
  • Maryję z jedynego objawienia w Afryce w Kibeho
  • materialne owoce misji w postaci: kaplic, kościołów, ośrodków rekolekcyjno – wychowawczych
  • owoce misji – seminarzystów przygotowujących się do rozgłaszania Dobrej Nowiny we własnych środowiskach
  • ideę Kościoła misyjnego

W radośniejszy nastrój wprowadza zwiedzających tradycyjna muzyka burundyjska. W przyszłości planujemy także przeniesienie eksponatów muzeum misyjnego, dotychczas znajdującego się w zachodnim skrzydle klasztoru, do gmachu Domu Pielgrzyma.