Dom Pielgrzyma w Czernej – muzeum karmelitanskie (fot. Andrzej Wiktor) (6) light