Dom Pielgrzyma w Czernej – muzeum karmelitanskie (fot. Andrzej Wiktor) (7) light