Pielgrzymka Ludzi Pracy

17 stycznia 2016 mieliśmy przyjemność gościć organizowaną już po raz XXXIII Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Co roku pątnicy związani z Duszpasterstwem Hutników oraz Stowarzyszeniem Sieć Solidarności udają się do grobu św. Rafała Kalinowskiego – patrona ludzi pracujących, by powierzyć mu przyszłość swoich rodzin i dobro naszej Ojczyzny. O godzinie 10.00 goście obejrzeli ekspozycję w Muzeum Karmelitańskim, aby o 11.00 uczestniczyć w Eucharystii, podczas której homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Po Mszy świętej pielgrzymi złożyli kwiaty przy sarkofagu św. Rafała i wraz ze sztandarami udali się na przyklasztorny cmentarz w miejsce dawnego grobu naszego świętego Patrioty.

Następnie w sali konferencyjnej odbył się pokaz filmu, który dokumentował już ponad 30-letnią tradycję Pielgrzymek Ludzi Pracy. Po nim miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Dziękujemy za wolność” m.in. dla działaczy „Solidarności”, niektórych członków Duszpasterstwa Hutników i organizatorów pielgrzymek w latach ’80. Na zakończenie, zgodnie z wieloletnią tradycją, pielgrzymi posilili się pysznym klasztornym bigosem.