Dróżki Karmelitańskie

Rodzimy szlak pieszy (czerwony) wytyczony i oznakowany w 2006 roku, jako historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna. Prowadzi przez tereny dawnej klauzury papieskiej, a obecnego rezerwatu przyrody Dolina Eliaszówki. Wyeksponowano walory przyrody nieożywionej (wapienie dolnego karbonu wąwozów i formacji skalnych) i ożywionej (zasoby leśne rezerwatu). Długość szlaku wynosi około 3 km, a czas jego przebycia 1 godzinę.

Na Dróżkach Karmelitańskich wyróżniamy 8 punktów, które koniecznie trzeba odwiedzić. Są to:

1. Kościół i klasztor karmelitów bosych w Czernej

kościół pw. św. Proroka Eliasza z jego wizerunkiem, w ołtarzu głównym, przylega do klasztoru na planie czworoboku, 70x70m. Lewy ołtarz zdobi obraz Matki Bożej Szkaplerznej, natomiast prawy, św. Teresy od Jezusa. W kościele znajdują się ponadto kaplice: św. Rafała Kalinowskiego wraz z sarkofagiem tego świętego, św. Jana od Krzyża i kaplica pojednania. Wejście na dziedziniec klasztoru poprzedza Brama Firlejowej z 1640 roku.

2. Kapliczka Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

jedna z wielu kapliczek w Dolinie Eliaszówki. Została wzniesiona po 1925 roku, po kanonizacji karmelitanki bosej z Lisieux. Wykonana z kamienia w formie tryptyku, z figurą Świętej wewnątrz jego centralnej części.

3. Źródło Św. Eliasza

nazwę wzięło od znajdującej się nieopodal, kapliczki Świętego. Kiedyś zaopatrywało zakonników w wodę, dziś przez wzgląd na ocembrowanie w kształcie serca stanowi owianą legendami, atrakcję turystyczną.

4. Dawny mur klauzurowy

jedna z pozostałości po klauzurze papieskiej. Wybudowany w latach 1640-1672. Otaczał 80-hektarowe tereny klasztoru, po których poruszać mogli się tylko żyjący tam pustelnicy. Miał 4,2 km długości, a jego wysokość sięgała 2,5 m.

5. Brama Siedlecka

przez ponad trzy wieki stanowiła jedyne wejście na teren klasztoru. Na ścianach bramy widnieją płaskorzeźby św. Eliasza i św. Teresy od Jezusa.

6. Groty świętych

Onufrego i Hilariona – pustelników z IV wieku chrześcijaństwa, zwanych ojcami pustyni. Groty służyły mieszkającym w eremie pustelnikom jako miejsca pogłębionej modlitwy i duchowej kontemplacji.

7. Dawna furta klasztorna

budynek postawiony w pobliżu bramy dojazdowej od strony Siedlca. Przy nim znajdowały się także: pokoje gościnne, stajnie, a także kaplica z marmurowym ołtarzem i obrazem Matki Bożej Większej.

8. Most Pustelniczy

(zw. potocznie Diabelskim) – potężne dzieło architektoniczne w XVII-wiecznej Europie. Łączył wzgórze klasztorne z siedleckim. Imponował 120-metrową długością, 9,5-metrową szerokością i 18-metrową wysokością. Posiadał 11 arkad z kamiennymi balustradami, ozdobionymi kamiennymi figurami świętych proroków Eliasza i Jeremiasza, przy wjeździe i u wylotu.

Spacer tym szlakiem jest idealnym rozwiązaniem na niedzielne popołudnie. Bliskość i różnorodność otaczającej natury, wielowątkowość prezentowanej historii oraz legendarny klimat obiektów, zrekompensuje każdą kroplę potu. Do zobaczenia na szlaku.