Okolice Czernej

Dom

Dom Pielgrzyma w Czernej

długi opis opis opis klasztoru karmelitów bosych w Czernej
Dom Pielgrzyma w Czernej - home 2 light

Kościoły

Dom rekolekcyjny w Siedlcu

 w 1528 roku w Siedlcu, na południowym zboczu Łysej Góry, rozpoczęto budowę fundamentów pod klasztor karmelitów bosych, którą przerwano. Gdy Siedlec stał się w 1640 roku częścią klasztornego uposażenia, zbudowano tam dwór, w którym przez dwa lata mieszkała fundatorka eremu. W 1766 roku przeor klasztoru, wzniósł nowy dwór oraz stajnie a poprzedni budynek zamieniono w spichlerz, przez co powstał klasztorny folwark. W II poł. XX wieku dworek zamieszkiwała założycielka Zgromadzenia Duszy Chrystusowej, do którego dworek obecnie należy i prowadzone są tam rekolekcje.  

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach

w Paczółtowicach prócz pola golfowego znajdziemy urokliwy drewniany kościółek pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany z jodłowych pni około roku 1515. Uwagę przyciąga prześliczny obraz Matki Bożej Apokaliptycznej łaskami słynący, będącej centralną częścią tryptyku. Na dziedzińcu znajduje się drewniana dzwonnica z 1530 roku. Paczółtowicka świątynia należy do Szlaku Architektury Drewnianej. 

Kościół pw. św. Mikołaja w Gorenicach

to barokowa świątynia, która powstała w miejscu wcześniej istniejącego drewnianego kościoła. W jednym z ołtarzy bocznych odnajdziemy XVII-wieczny słynący łaskami obraz św. Antoniego Padewskiego. Od Czernej prowadzi tu malownicza droga rozciągająca się pomiędzy Lasami: Lisionki, Chrust i Poręba. 

Ciekawostki

Dawny folwark w Pisarach

 pośród zabudowań dawnego folwarku w Pisarach, odnaleźć możemy XVII-wieczny lamus, który pierwotnie pełnił funkcję głównej budowli: był budynkiem mieszkalnym i skarbcem, a w razie napadu był miejscem schronienia i obrony. Z czasem głównym budynkiem stał się dwór, obecnie nie istniejący. Na północ od lamusa znajduje się XIX-wieczny spichlerz, a przy linii kolejowej Kraków – Katowice, znajdują się zabudowania dawnego browaru. 

Krzyż milenijny w Czatkowicach

 znajdujący się na skraju kamieniołomu Czatkowice, jest świetnym punktem widokowym, z którego przy dobrej widoczności dostrzeżemy Babią Górą, a nawet Tatry. Ponad dwudziestometrowy krzyż ustawiony został w roku 2000, na cokole z wmurowanymi kamieniami przywiezionymi z Ziemi Świętej. Prowadzi do niego niebieski szlak pieszy poprowadzony z Krzeszowic do Dębnik, a także czarny szlak Nordic walking. 

Toggle Item

 z kamieniołomu pochodzą kości jednego z najstarszych płazów bezogoniastych na świecie, żyjącego 240 mln lat temu, nazywanego popularnie „prażabą”. 

Przyroda

Rezerwat Przyrody Dolina Racławki

 to największy rezerwat w Małopolsce. Pośród licznych tras wytyczonych na jego terenie, odnajdziemy ścieżki geologiczne, przybliżające nam bogatą historię przeobrażeń tego terenu, na którym ponad 300 mln lat temu występowało ciepłe morze. W czasie II wojny światowej działania prowadziła tu Armia Krajowa obwodu Krzeszowice. 

Jaskinia Borsuka w Dubiu

 znajdująca się przy wlocie Doliny Szklarki, kryje w sobie tajemnicę szczątek półtorarocznego dziecka, którego pochówek odbył się 27,5 tys. lat temu. Przy szczątkach odnaleziono 112 sztuk przewierconych zębów zwierzęcych, składających się na wielki naszyjnik. Odkryte przy dziecku zawieszki, zanim trafiły do grobu jako dar, stanowiły zapewne część stroju któregoś z dorosłych. W opinii badaczy jest to najstarszy na ziemiach polskich pochówek intencjonalny. 

Dolina potoku Szklarka

 rozciągająca się na długości 9 km jest w całości przejezdna samochodem. W okolicy Jerzmanowic, częściowo zabudowanej i bezleśnej, znajduje się źródło krasowe Pióro. Drugi koniec doliny przypomina ciasny wąwóz, ze stromymi zboczami. Znajdziemy tu kościół św. Marii Maksymiliana Kolbego z górującą nad nim 43 metrową skałą Brodło, zwieńczoną krzyżem, miejsce wspinaczki skałkowej, niedaleko Szklar oraz stawy hodowlane założone w 1850 roku przez rodzinę Potockich przy wylocie dolinki w Dubiu. 

Dolina Czernki

 na zboczach Doliny Czernki, przez którą przepływa potok o tej samej nazwie, leży wieś Czerna. W odgałęzieniach doliny znajdziemy liczne wąwozy np. Wąwóz Krzyk, Zakopane, Wądole i Buce. Zobaczymy tutaj odsłonięcie skalne pochodzące z karbonu z widocznymi ławicami skorup ramienionogów, zwane Czerwoną Ścianką. We wsi znajduje się m.in. Sanktuarium MB Szkaplerznej, Dom Pielgrzyma, Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus czy Dom Rekolekcyjny Instytutu „Elianum”. Obecnie Czerna słynie głównie z pięknych widoków na okolicę. 

Jaskinia Pod Bukami

 znajduje się na zachodnim stoku Klasztornej Góry (422 m n.p.m). Tworzą ją dwa równolegle pęknięcia połączone sztolnią starej kopalni, w której eksploatowano limonit i galman. Szata naciekowa występująca w dolnych partiach jaskini w formie polew, nacieków kaskadowych i stalaktytów, wykazuje zjawisko fosforescencji, którą stwierdzono podczas robienia dokumentacji fotograficznej. Nie należy jej zwiedzać z powodu możliwości zawalenia. 

Bartlowa Góra

 na zalesionym grzbiecie Bartlowej Góry, możemy odnaleźć pozostałości grodziska z VIII-IX wieku, obecnie zarastającego sosnowym lasem. Zostało ono po części odbudowane i wykorzystane przez Szwedów w trakcie Potopu, stąd miejsce to nazywane jest „szwedzkimi okopami”. Wzgórze stanowi doskonały punkt widokowy, a szlak wiodący przez grzbiet zwany jest „Szwedzką Drogą”, ponieważ prowadził on do kopalń rudy ołowiu, potrzebnego do wyrobu amunicji w Nowej Górze. 

Miękińska Góra

 o wysokości 446 m n.p.m jest niezaprzeczalną atrakcją tego miejsca i stanowi doskonały punkt widokowy na okolicę. Miękińska Góra to tak naprawdę krater wulkanu, który istniał około 250 mln lat temu. Na południowym zboczu, gdzie niegdyś działała kopalnia porfiru, służącego za materiał do wyrobu tłucznia i kostki brukowej, obecnie funkcjonuje winnica. 

Czerwona Skała w Filipowicach

 wznosząca się na wysokość 420 m n.p.m, zbudowana jest z czerwonych tufów, które powstały podczas połączenia się popiołów wulkanicznych z zastygającą lawą pochodzącą z wulkanu w Miękini. Ze względu na wysoką dekoracyjność, skała ta zwana jest marmurem filipowickim. Niegdyś działał tu kamieniołom, obecnie nieczynny, jednak wart odwiedzenia z powodu bajecznych widoków. 

Pipkowa Skała

 będąca pomnikiem przyrody, znajduje się w górnej części Doliny Kamienic na wschodnim zboczu. Jest rzadkim w Polsce przykładem olistolitu. Spod jej podnóża wypływa źródło dające początek potokowi Kamienice. Skalna ściana wznosi się na wysokość 20 metrów.