W Głosie Karmelu o Czernej

W nowym Głosie Karmelu, nr 2 (62) marzec – kwiecień 2015, ukazał się artykuł pt. „Uroczysko z Bogiem blisko”, który dotyczy historii czerneńskiego klasztoru karmelitów bosych. W „Czerną jutra” wpisuje się oczywiście nasz nowy Dom Pielgrzyma, który będzie, jak ufamy, „służył wszystkim, którzy w celach duchowych i rekreacyjnych pragną odwiedzić Czerną i jej okolice”. Serdecznie zachęcamy do lektury!