XIV Powiatowy Festiwal Artystyczny DPS

W miniony wtorek 18 października w naszym Domu Pielgrzyma odbył się już XIV Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego. W tym bardzo wzruszającym i jednocześnie radosnym wydarzeniu wzięły udział ekipy z DPS-ów: Czerna, Płazy, Więckowice, Ojców, Batowice, Karniowice, Owczary, a także ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej. Wszyscy aktorzy i piosenkarze byli bardzo dobrze przygotowani i niezwykle zmotywowani. Występy były bardzo urozmaicone, a z każdego przedstawienia płynął głęboki, życiowy morał. Na koniec występu każda grupa otrzymała prezenty, pięknie przygotowane przez pracowników DPS Czerna.

W XIV edycji Festiwalu wzięło udział wielu zacnych gości. Do naszego Domu Pielgrzyma przybył wicestarosta krakowski p. Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Krzeszowice p. Wacław Gregorczyk, dyrektorka Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach p. Anna Miga, komendanci Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Krzeszowicach oraz wielu radnych gminy i powiatu.

Festiwal odgrywa ważną rolę integracyjną i terapeutyczną. Mieszkańcom DPS-ów pozwala na umacnianie przyjaźni i zawieranie nowych znajomości, a wychowawcom umożliwia twórczą wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej już na stałe wpisał się w październikowy harmonogram naszego Domu!