Regulamin

 1. Dom Pielgrzyma w Czernej przeznaczony jest dla osób szukających modlitwy, skupienia i wypoczynku. Wszyscy Goście proszeni są o troszczenie się o jego odpowiednią atmosferę, nie traktowanie go jak zwykłego hotelu oraz respektowanie panujących w nim zasad.
 2. Z Domu Pielgrzyma mogą korzystać grupy zorganizowane, a także osoby indywidualne. Osoba odpowiedzialna za grupę odpowiada za swoich podopiecznych.
 3. Po przyjeździe Goście zobowiązani są dokonać meldunku w recepcji Domu Pielgrzyma i okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 4. Doba hotelowa trwa od 16:00 do 10:00. Zgłoszenie przedłużenia pobytu powinno nastąpić możliwie najszybciej. W przypadku barku wolnych miejsc, pobyt może nie zostać przedłużony.
 5. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.
 6. Na terenie Domu Pielgrzyma obowiązuje zakaz hałasowania, palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających. W pokojach znajdują się czujniki pożarowe reagujące na dym oraz uruchamiające syreny alarmowe. Miejsce przeznaczone do palenia papierosów znajduje się za budynkiem „Czeladź”.
 7. Przygotowywanie i spożywanie posiłków oraz napojów gorących odbywa się wyłącznie w restauracji i kawiarence. W pokojach zabronione jest używanie grzałek, żelazek itp.
 8. Goście Domu Pielgrzyma ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy, z winy ich podopiecznych bądź odwiedzających ich gości.
 9. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy i opiekunom Domu Pielgrzyma.
 10. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim.
 11. Opuszczając pokój Goście powinni go każdorazowo zamknąć na klucz oraz wyłączyć oświetlenie. Klucz od pokoju jest jednocześnie kluczem otwierającym drzwi główne budynku.
 12. Przed wyjazdem klucze należy pozostawić na recepcji. Koszt zgubionego klucza to 150zł.
 13. Za rzeczy zagubione oraz pozostawione po wyjeździe Dom Pielgrzyma nie odpowiada.
 14. Parkingi przy Domu Pielgrzyma są bezpłatne i niestrzeżone.
 15. Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt.
 16. Dom Pielgrzyma może skrócić pobyt lub odmówić przyjęcia Gości, którzy rażąco naruszyli jego regulamin.
 17. Kontakt z opiekunami Domu jest możliwy przy recepcji bądź telefonicznie pod numerem 505 898 580.